Eksempel fargeveileder

 

I forbindelse med ny sentrumsplan, har Hamar nå fått sin første fargeveileder og fargepalett! Bakgrunnen for å lage en fargeveileder, er at Hamar er i ferd med å miste fargene sine.

(Klikk på veilederen under for å åpne)

Fargeveileder

Farger som en del av byens identitet

De lyse gultonene og varme rødlige jordfargene er en del av Hamars identitet. Byggene som nå reises eller pusses opp er stort sett fargeløse. En kan se nedover hele gateløp hvor nyanser av grått og hvitt dominerer. Dette gjør at en viktig del av byens identitet er i ferd med å forsvinne.

Fargeveilederen er et virkemiddel for motvirke dette. Ved å løfte bevisstheten rundt hvordan fargene påvirker oss og vise eksempler på god fargebruk, ønsker vi å inspirere til bruk av farger i byen vår. Fargeveilederen gir en smakebit av kunnskapen om farger, veiledning til gode fasadefarger, samt råd til hvordan man kan lage en fargepalett, slik at det er enklere å tørre å ta i bruk farger igjen og gjøre bevisste fargevalg.

 

Hvem skal bruke veilederen?

Mange er usikre på hvordan de kan bruke farger og går for såkalte ”trygge” ukulørte fasader i gråskalaen. Målgruppen for veilederen er prosjekterende, arkitekter, plankonsulenter, byggherrer, gårdeiere, eiendomsforvaltere og andre som skal bygge eller pusse opp en fasade i Hamar. Du kan også hente inspirasjon her til fargevalg for hus som ligger utenfor sentrum. 

 

Hvor kommer fargepalletten fra?

Fargeveilederen er knyttet til arbeidet med ny sentrumsplan. Fargeregistrering ble påbegynt i 2019, med god hjelp fra studenter, for å kartlegge hvilke farger som finnes i bybildet. Fargene er analysert for å finne ut hvor i fargespekteret ”Hamarfargene” befinner seg. På bakgrunn av dette er det utarbeidet en harmonisk fargepalett som bygger på de fargene som allerede er i bymiljøet, og er et verktøy som vil gjøre det lettere å ta i bruk farger.

 

Ta fargepalletten i bruk!

Gode fargevalg gir mer varierte omgivelser og er med på å skape et attraktivt byliv til glede for alle som beveger seg i byen vår. Gjennom bruk av farger i tråd med en harmonisk palett, vil rikt fargesatte hus bidra til trivsel, og styrke Hamar sin identitet. Hamar er en fargerik by og det skal den fortsette å være. Løft blikket og se hvilke farger vi har i byen og bruk dem.

Husk at fargene vil framstå forskjellig på skjerm og i virkelighet. Bruk de oppgitte fargekodene og få hjelp i en malingsforretning dersom du ønsker å bruke en eller flere av fargene som inngår i Hamar-paletten. 

Lykke til med gode fargevalg!

 

Kontaktperson: Cathrine Hval Foss, epost: Cathrine.Hval.Foss@hamar.kommune.no 

Eksempel fargeveileder