Ferieklubb for barn 
Base på Prestrud fritidsklubb. Ulike aktiviteter mandag til fredag. 

Praktisk info:

  • Ferieklubben er for barn bosatt i Hamar kommune, i uke 26 og 27 
  • Klassetrinn som oppgis ved påmelding er det trinnet barnet går ut av i år
  • Det er ikke bussturer og all aktivitet vil skje i henhold til gjeldende smittevernbestemmelser
  • Plasser fordeles når påmeldingsfrist er ute
  • Betaling via VIPPS før oppstart
  • Aktivitet mandag til fredag kl 0800-1530

Nærmere informasjon om innhold, påmelding og frist legges ut på denne siden i begynnelsen av mai.