Ferieklubben på Prestrud er for 1.-4. trinn.
Påmeldingsfristen er ute og plassene er fordelt. Her kan vi ikke ta i mot flere påmeldinger da vi allerede har venteliste.

I Hamar kulturhus blir det Kreativ ferie for 3.-7. trinn. Gjennom uken får man prøve seg som maler, danser og musiker ved hjelp av dyktige instruktører.
Nyhet! Ingen frist - løpende påmelding så langt vi har plass og vi åpner for deltakere fra nabokommunene

Praktisk info:

  • Ferieklubben er for barn bosatt i Hamar kommune som går i 1.-7. klassetrinn
  • Ferieklubben gjennomføres i uke 26 og 27
  • Påmelding for hel uke - kr 1 000 (ikke mulighet for deltakelse kun enkeltdager)
  • Henvendelser og påmeldinger rettes til: ferieklubben@hamar.kommune.no
  • Brosjyrer med program og påmeldingsinfo deles ut på alle barneskoler i slutten av april
  • Plasser fordeles når fastsatt frist er ute