Ferieklubben for barn gjennomføres i de to første ukene av sommerferien for alle barn i 1.-7. klassetrinn, bosatt i Hamar kommune. Brosjyrer er distribuert ut til alle skolene uka etter påske.

Nytt av året:
Påmelding kun for hel uke - ikke enkeltdager
Tidligere påmeldingsfrist (5. mai)
Utvidet kapasitet

Ansvarlig for ferieklubben er Marian Skutlaberg, rådgiver ved kulturkontoret.
Henvendelser og påmeldinger rettes til: ferieklubben@hamar.kommune.no

Andre ferietilbud til barn og unge i Hamar:
MiniPicasso kunst- og kulturskole
Breakaleg - dans og dramakurs