Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Ferieklubben

Ferieklubben i Hamar

 

Ferieklubben for barn gjennomføres i de to første ukene av sommerferien for alle barn i 1.-7. klassetrinn, bosatt i Hamar kommune. Brosjyrer distribueres ut til alle skolene tirsdag 18. april.

Nytt av året:
Påmelding kun for hel uke - ikke enkeltdager
Tidligere påmeldingsfrist (5. mai)
Utvidet kapasitet

Ansvarlig for ferieklubben er Marian Skutlaberg, rådgiver ved kulturkontoret.

 

 

 

Sist endret: 16.03.2017
|
|
|