Nyhet:
Ferieklubben på Prestrud blir i år for 1.-4. trinn. Det blir tre lokale aktivitetsdager og turer til Tangen dyrepark og Vitensenteret på Gjøvik.

I Hamar kulturhus blir det Kreativ ferie for 5.-7. trinn. Gjennom uken får man prøve seg som maler, danser og musiker ved hjelp av dyktige instruktører.

Praktisk info:

  • Ferieklubben er for barn bosatt i Hamar kommune som går i 1.-7. klassetrinn
  • Ferieklubben gjennomføres i uke 26 og 27
  • Påmelding for hel uke - kr 1 000 (ikke mulighet for deltakelse kun enkeltdager)
  • Henvendelser og påmeldinger rettes til: ferieklubben@hamar.kommune.no
  • Brosjyrer med program og påmeldingsinfo deles ut på alle barneskoler i slutten av april
  • Plasser fordeles når fastsatt frist er ute