Ferieklubben for barn gjennomføres i de to første ukene av sommerferien for alle barn i 1.-7. klassetrinn, bosatt i Hamar kommune. Brosjyrer blir distribuert ut til alle skolene i løpet av uke 16.

Påmelding kun for hel uke - ikke enkeltdager.

Ansvarlig for ferieklubben er Marian Skutlaberg, rådgiver ved kulturkontoret.
Henvendelser og påmeldinger rettes til: ferieklubben@hamar.kommune.no

Program

Påmeldingsskjema

 

Andre ferietilbud til barn og unge i Hamar:
MiniPicasso kunst- og kulturskole
Breakaleg - dans og dramakurs
Sommerskole med Eskil & co (Ajer ungdomsskole 2.-5. juli)