Fysisk aktivitet

«Fysisk aktivitet bidrar til god helse både fysisk og psykisk. Fysisk aktivitet kan gi deg energi, påvirke humøret og redusere stress, og er en av nøklene til et langt liv og god helse. Kroppen vår er lagd for bevegelse og det fine er at det aldri er for sent å begynne. Det å starte med eller å fortsette med å holde seg aktiv i eldre år kan gi deg stor helsegevinst!»

Fysisk aktivitet forebygger helseproblemer, holder deg frisk lenger og reduserer risikoen for fall, uavhengig av alder, livsstil, helsestatus og funksjonsbegrensninger. Noen sier at fysisk aktivitet er en av verdens beste medisiner- nettopp fordi den hjelper mot så mye og har så lite bivirkninger!

Det viktigste du skal vite er at det aldri er for sent og begynne. Den største helsegevinsten får du ved å gå fra ingen aktivitet til litt mer aktivitet. De nasjonale anbefalingene for voksne når det kommer til fysisk aktivitet er:

 • 30 min daglig med moderat aktivitet
 • Prøv å utfordre balanse og styrke store muskelgrupper 2-3 ganger pr uke
 • Begrense stillesitting, det vil si begrense tiden du sitter i ro hver dag.

Det kan være lurt å tenke over hva slags type fysisk aktivitet du liker å gjøre. Når noe er lystbetont så er det enklere å få det til. Du bør også tenke over om du er typen som liker å være i aktivitet alene eller sammen med noen. Vil du trene hjemme, utendørs eller i en gruppe sammen med andre eller inne på et treningssenter? Prøv å sett deg mål som er gjennomførbare. Og husk at litt aktivitet er bedre enn ingenting!

For mange kan det å gå ut en liten tur hver dag være en god start!

Matglede og gode kostholdsvaner 

«Det du spiser og drikker påvirker helsen din. Å spise sunt og variert, kombinert med fysisk aktivitet er bra både for helse og trivsel.»

Ofte kan små grep i hverdagen ha stor betydning.

Spiser du sunt og er fysisk aktiv i hverdagen, reduserer du risikoen for blant annet hjerte- og karsykdommer, type 2-diabetes, høyt blodtrykk, flere former for kreft, beinskjørhet, tannråte, overvekt og fedme.

Mer av:
 • Grønnsaker, frukt og bær
 • Fisk og fiskeprodukter
 • Bevegelse i hverdagen
Mindre av:
 • Rødt kjøtt og kjøttprodukter
 • Salt og matvarer med mye salt
 • Sukker, brus, saft og godteri
 • Stillesitting
Velg heller:
 • Grove kornprodukter i stedet for fine
 • Olje og myk margarin i stedet for smør
 • Magre meieriprodukter i stedet for fete
 • Vann i stedet for saft og brus
Spis variert

Spiser du mange ulike matvarer, får du lettere i deg alle næringsstoffene kroppen din trenger. For mange av oss er det mer positivt å fokusere på det vi skal spise mer av (for eksempel mer frukt og grønt) enn å fokusere for mye på det vi skal spise mindre av i hverdagen (for eksempel mindre snacks og sjokolade).

Livskvalitet og psykisk helse

Vanene dine påvirker helsa di – den fysiske så vel som den psykiske.

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening. En rekke undersøkelser og internasjonal forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. På norsk er disse fem rådene: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Frisklivssentralen og avdeling for Aktivitet og mestring holder jevnlig kurs i hverdagsglede- på disse kursene får du inspirasjon til og kunnskap om hvordan få mer hverdagsglede i egen hverdag.

Hvordan vil jeg bo?

Vi ønsker å bo hjemme så lenge vi kan. Da er det lurt å tenke over hva som blir viktig for deg i årene som kommer. For noen kan det være å gjøre tilpasninger der du bor i dag. For andre kan  det å flytte være en bedre løsning.

Et hjem har ikke bare fire vegger men det handler like mye om hvordan  du har blitt vant til å leve. Det handler om nabolag og nærområdet ditt. Hva er viktig for å trives i hverdagen din og hvilke tjenester og servicetilbud mener du er viktige for deg i årene som kommer?

Planlegge litt er en kampanje som utarbeidet av Senteret for aldersvennlig Norge. Her får du gode råd og inspirasjon om hvordan du selv kan planlegge resten av ditt liv - når du har levd en stund.