Vi ønsker å bo hjemme så lenge vi kan. Da er det lurt å tenke over hva som blir viktig for deg i årene som kommer. For noen kan det være å gjøre tilpasninger der du bor i dag. For andre kan  det å flytte være en bedre løsning.

Et hjem har ikke bare fire vegger men det handler like mye om hvordan  du har blitt vant til å leve. Det handler om nabolag og nærområdet ditt. Hva er viktig for å trives i hverdagen din og hvilke tjenester og servicetilbud mener du er viktige for deg i årene som kommer?

Planlegge litt er en kampanje som utarbeidet av Senteret for aldersvennlig Norge. Her får du gode råd og inspirasjon om hvordan du selv kan planlegge resten av ditt liv - når du har levd en stund.