Vanene dine påvirker helsa di – den fysiske så vel som den psykiske.

Livskvalitet handler om det som gir livet verdi og mening. En rekke undersøkelser og internasjonal forskning viser at hva vi gjør er av stor betydning for hvordan vi trives i hverdagen. Det kan handle om å bli seg bevisst hvilken kraft som ligger i å gjøre små justeringer i hverdagen, og hvordan små steg kan føre til store endringer.

Hverdagsglede handler om de små, enkle tingene du kan gjøre i din egen hverdag for å oppleve mestring og glede. På norsk er disse fem rådene: Vær oppmerksom, vær aktiv, fortsett å lære, knytt bånd og gi.

Frisklivssentralen og avdeling for Aktivitet og mestring holder jevnlig kurs i hverdagsglede- på disse kursene får du inspirasjon til og kunnskap om hvordan få mer hverdagsglede i egen hverdag.

Les mer på Frisklivssentralens sine sider.