Instruktør fra Espern.

Sted: Espern treningssenter.

Drop-in, kr 50 pr gang.