Temaer: Personlig økonomi, budsjett, dagligvarer, sløsing, sparetiltak, gode vaner mv.

Påmelding til frisklivssentralen@hamar.kommune.no 

Her kan du lese mer.