Godt oppmøte

Rundt 40 personer møtte i den gamle kommunestyresalen i Hamar teater. Bakgrunnen for arrangementet var Helse og omsorg sin satsning på samarbeid med frivilligheten. Hamar kommune har lang og god erfaring med å løse mange viktige oppgaver sammen med frivillige lag, foreninger og enkeltpersoner.  

Det ble også gjennomført et arrangement tidligere på dagen for alle ledere i Helse og omsorg hvor frivillighet og samskaping sto på agendaen. Temaet skapte både engasjement og ettertanke.

Sett i lys av framtidens utvikling, er det behov for å komme sammen og tenke nytt om hvordan vi kan samarbeide i fremtiden for å skape gode, bærekraftige lokalsamfunn med høy grad av inkludering.  Helse og omsorg arrangerte et tilsvarende møte i april i år med cafédialog, som resulterte i mange viktige innspill og forslag i det videre arbeidet.

Programmet for kvelden

Kvelden ble innledet av kommunalsjef for Helse og omsorg Vigdis Galaaen, og kommunalsjef for Strategi og organisasjonsutvikling Edvard Lysne ga oss noen perspektiver på den framtidige utviklingen av Hamar basert på statistiske beregninger og økonomisk perspektiv.

Kveldens hovedforedragsholder var Lars Ueland Kobro, statsviter og seniorforsker Universitetet i Sørøst-Norge som snakket om samskaping og frivillighetens rolle. Han snakket om samskaping som en kreativ og gjensidig lærerik prosess der ulike aktører i lokalsamfunnet samarbeider likeverdig. Kommunen, frivilligheten, næringsliv med flere identifiserer behov og finner nye løsninger på framtidens utfordringer.

Under panelsamtalen deltok Trond Kristensen Røde kors, Eli Bøhmer Aktiv senior Frivilligsentral, Anne Thingstad Bjørnstad Hamar Frivilligsentral, Berit Jevnaker Kreftforeningen Innlandet, Lars Ueland Kobro og Merethe Nissen Westgaard leder for tjenester til hjemmeboende i Hamar. Nyttige og spennende perspektiver på frivillighet i Helse og omsorgsektoren ble løftet fram, samt behovet av å tenke nytt innenfor dette feltet.

Prosjektet "samarbeid med frivilligheten"

Kvelden ble avsluttet av Heidi Lønrusten Midttun, leder for Frisklivssentralen i Hamar og delprosjektleder for prosjektet «Samarbeid med frivilligheten i Helse og omsorg». Hun informerte om status for prosjektet og veien videre hvor det arbeides med å utvikle en modell for systematisk samarbeid. Denne samlingen og samlingen som ble arrangert i vår er en del av dette. Helse og omsorg er godt fornøyd med deltakelsen og vil takke alle som møtte denne kvelden!