Dette er et tilbud til deg som har fullført frisklivsresept, men som fortsatt har behov for/ønsker å benytte våre treningsgrupper. Forutsetter at det er ledig kapasitet på gruppene. Pris Kr 100,- pr mnd, betaling hvert halvår.