Frisklivssentralen inviterer deg som er motivert til å gjøre viktige endringer for egen helse til kurs. Tema for kurset er fysisk aktivitet, kosthold, prioriteringer og stress i hverdagen med mer. 

Kurset går over 12 uker i perioden 16. mars til 25. mai. 
6 kursmøter holdes på torsdager kl 14-15 i kursperioden. 

Du som deltaker forplikter deg til å drive med fysisk aktivitet i kursperioden, enten i egen regi eller hos oss. Det er mulighet å delta på våre gruppetreninger mens du deltar.
Du vil få oppfølging av kursleder etter behov mellom gruppemøtene på tlf/sms/mail og også etter kursets slutt dersom ønskelig.
                
Pris: kr 300,- for kurs og trening ved Frisklivssentralen. 
Pris på trening vil variere ut fra ønske og behov. Trening med Frisklivssentralen er gratis i kursperioden. 

Henvendelse vedrørende påmelding til kurset: frisklivssentralen@hamar.kommune.no

Kursholder: Heidi Lønrusten Midttun, frisklivsveileder og fysioterapeut.

Se full invitasjon med datoer. (PDF, 415KB)