• Er du mellom 25 og 55 år og har helseutfordringer i hverdagen?
 • Har du smerter, lettere psykiske plager eller utmattelse?
 • Har du et ønske om å være mer aktiv og deltakende i ditt liv?
 • Vil du jobbe for en endring?

Temaer:

 • Motivasjon og ønsket endring
 • Sammenhengen mellom tanker, følelser og handlinger
 • Belastning-mestring-Stress
 • Balanse mellom aktivitet og hvile

Det vil bli presentasjoner, dialog, diskusjoner, deling av erfaringer, oppgaver og utforsking av fysisk aktivitet og avspenning.  6 kursdager à 3 timer på dagtid. Første 2 timer er i kursrom i 4.etg før vi avslutter med 45min gruppeaktivitet «Friskliv i balanse» i Store sal 1.etg.

Kursdatoer:

Alle dager kl 12.00-15.00

 • Onsdag  17/4 
 • Onsdag  24/4 
 • Onsdag    8/5 
 • Onsdag  15/5 
 • Onsdag  29/5 
 • Onsdag  12/6 

Pris: 

Kr 300,- (faktura ettersendes)

Sted:

Ankerskogen svømmehall, kursrom i 4.etg og treningssal i 1. etg.

Påmelding:

Ta kontakt med Frisklivssentralen i Hamar for mer informasjon og forsamtale.