• Har du lettere psykiske/fysiske plager
  • Ønsker du å oppleve mer mestring og få en bedre hverdag?
  • Ønsker du å få bedre rutiner og komme i gang med lett fysisk aktivitet?
  • Et gruppebasert tilbud for kvinner mellom 18-25 år

Tid og sted

Oppstart: Mandag 9. september rullerende opptak til gruppa blir full. Tilbudet gis over 12 uker med mulighet for forlengelse.

Tid: Mandager kl 18-20

Pris: 350 for 12 uker.

Sted: Frisklivssentralen, Ankerskogen svømmehall

Aktuelle tema for kurset

  • Valg og prioriteringer
  • Hva gir meg glede og energi?
  • Hva er viktig for meg?
  • Hva vil jeg bruke mindre av tiden min på?
 

Som kursdeltaker får du selv jobbe ut ifra dine egne forutsetninger og behov. Du får hjelp til å finne ut hva som er viktig for akkurat deg.  Kurskveldene legges opp til en del med samtale om aktuelle temaer og en del med fysisk aktivitet. Vi begynner med lette gåturer og tilpasser aktiviteten utfra deltakernes ønsker.  Videre veiledning på trening gis utfra egne mål og ønsker.

Kontakt og informasjon

Kursholder: Marte Berntsen

Påmelding til frisklivssentralen@hamar.kommune.no