• Ønsker du å prøve lett yoga?
  • Ønsker du å få mer tilstedeværelse gjennom bruk av pust og rolige bevegelser?
  • Ønsker du å bli mer bevisst på egen pust?
  • Ønsker du bedre kroppsbevissthet?

Frisklivssentralen arrangerer sammen med Ankerskogen treningssenter, gruppetimer i medisinsk yoga. Du trenger ingen forkunnskaper med yoga for å delta.  

Om medisinsk yoga

Mange opplever at yoga kan gi positive effekter ved stress, høyt blodtrykk og smerter. Medi yoga (medisinsk yoga) er en form for yoga som passer for alle. Fokuset er på pust, rolige øvelser og tilstedeværelse. Medisinsk yoga ledes av helsepersonell og er i dag et anerkjent verktøy i en bedringsprosess.

Tid og sted

Tidspunkt: Torsdager kl 11:15, 60 minutter.

Sted: Storesal,Ankerskogen svømmehall

Varighet: Tilbudet gis for 10 uker med mulighet for forlengelse

Praktisk informasjon

Tilbudet er for nye eller tidligere deltakere av frisklivssentralen. Det kreves påmelding til frisklivssentralen før deltakelse. Rullerende opptak til gruppa blir full. Tilbudet er også åpent for medlemmer av Ankerskogen treningssenter.

Pris: kr 500,- for 10 ganger

Instruktør: Gry Imsgard

Påmelding og informasjon

Påmelding: frisklivssentralen@hamar.kommune.no