En lokal «jury» velger ut månedens kandidat blant de nominasjoner som kommer inn. «Juryen» består av representanter fra Hamar Frivilligsentral v/Berit Jevnaker, Hamar Røde Kors, Hamar idrettsråd, Hamar musikkråd, Hamar kommune avdeling for Kultur og frivillighet v/ Ingrid Christiansen Hollekim og Ungdomsrådet.

"Månedens Frivillig" vil få utdelt Hamarkrakken siste fredag i hver måned. Unntaket er i desember da denne deles ut på Frivillighetens dag 5. desember. 

Et kort intervju og filmopptak av "Månedens Frivillig" i sitt daglige virke vil bli lagt ut her på Hamar kommunes og på vår side på Facebook og You Tube. Vi vil med det vise fram at frivillig innsats har en stor verdi. 

Alle lag, foreninger, frivilligsentraler, kommuner og andre samarbeidspartnere er invitert med for å synliggjøre og aktualisere frivilligheten. Året er forankret i regjeringens Frivillighetsmelding, og det skal markers med ulike aktiviteter både nasjonalt, regionalt og lokalt.

Les mer på nettsiden om Frivillighetens år 2022