I Hamar skal barn og unge komme først, og deres interesser står i en særstilling. Hamar er og skal være et godt sted å vokse opp. Oppvekstvilkårene for barn og unge er den viktigste suksessfaktoren for samfunnet. Derfor skal utvikling av tilbudet til barn og ungdom stå øverst på kommunens politiske dagsorden.

Hamar skal kunne tilby barnehageplass, vi skal ha moderne skoler med det dokumentert beste læringsmiljøet. Vi skal gi et bredt tilbud innen idrett, kultur og andre fritidsaktiviteter både for organisert og ikke-organisert ungdom. De unge skal føle seg trygge i Hamar. (Utdrag fra Kommuneplanen)

Illustrasjonsfoto med barnehender