Illustrasjon barn på regnbue - Adobe Stock.Klubben gjennomføres i henhold til gjeldende smittevernbestemmelser.
 

Som i fjor blir det et todelt tilbud:

  •  For 1.-4. trinn blir det ferieklubb uten bussturer, men med ulike aktiviteter i lokalmiljøet. Det blir hovedsakelig utendørs og inntil 45 plasser pr uke. 
  • For 5.-7. trinn blir det kreativ ferie med aktiviteter innen musikk, dans og tegning/maling, med 30 plasser pr uke.


Informasjon blir sendt ut via skolenes elektroniske kommunikasjonskanaler til alle foresatte i løpet av kort tid, og påmelding skjer i år via elektronisk skjema på kommunens nettsider. 
 

Disse kan kontaktes for nærmere informasjon:  

  • Ansvarlig er rådgiver ved Kultur og frivillighet Marian Skutlaberg, tlf 906 71 398
  • Leder for gjennomføring er Malin Aarhus Olsen, tlf 413 75 458
     

Web: www.hamar.kommune.no/ferieklubben