Mari Fjeldsven og Anette Schmitz med heftet de har laget.Målet med heftet er å spre kunnskap om hvordan barn kan utvikle selvstendighet og finmotorikk gjennom barnehagens hverdagssituasjoner.

-  I den grad treningen og stimuleringen kan gjøres gjennom lek, desto bedre», sier ergoterapeuter Mari Fjeldsven. 

Heftet kan brukes som en bevisstgjøring i forhold til hvordan hverdagen kan tilrettelegges slik at barn kan bli mer delaktige og selvstendige.
 

Flere målgrupper

Heftet kan brukes av ansatte i barnehagene, foresatte og andre aktuelle fagpersoner som jobber med barn i Hamar kommune.

Bakgrunnen for arbeidet er ønske om kunnskapsdeling og samarbeid på tvers av tjenester i kommunen.

- Barn utvikler seg ulikt. Ved å være bevisst hvordan vi hjelper og hvordan vi kan legge til rette for aktivitet, kan vi fremme mestring samtidig som barna utvikler ferdigheter i sitt tempo, forteller Anette Schmitz

- Det er viktig med mengdetrening for å oppleve hverdagsmestring, sier barneergoterapeutene. 

Heftet «Aktive små hender i hverdagen 0 – 6 år». blir sendt ut til pedagoger i kommunen.
Det vil også bli tilgjengelig digitalt om litt.