En til to faste lekevenner er ok

Rådet fra Helsedirektoratet er at alle barn skal være mest mulig hjemme når og skoler og barnehager er stengt. Man kan omgås søsken som normalt, dette gjelder også barn med skilte foreldre som har flere hjem.

Hovedmålsettingen er å redusere antall kontakter til et så lavt nivå som mulig.

Barn og ungdom som er i hjemme-isolasjon eller karantene, skal ikke omgås barn og ungdom utenfor husstanden.

Dette er kommuneoverlegen i Hamars råd som gjelder barn og ungdom:

  • Det skal ikke samles flere til leketreff eller felles aktiviteter. Målet er å holde avstand for å hindre smitte.
  • For å ivareta behovet for lek, kan man ha én til to faste lekevenner og holde seg til de samme lekevennene gjennom denne perioden. Disse må alle være friske. Samvær bør begrenses til få timer. Disse rådene gjelder også for ungdom.
  • Det er bedre å møtes for lek utendørs enn innendørs.
  • Lekeplasser holdes stengt.
  • Bursdagsselskaper skal utsettes.
  • Vask hender ofte, både før, under og etter lek, og ha god hostehygiene
  • Barn og ungdom med symptomer på luftveisinfeksjon skal holdes hjemme og bør ikke være sammen med andre barn og ungdommer utenfor familien. Dette gjelder også ved milde symptomer.

Se også hva som står på helsenorge.no om samme tema.