Betaling for SFO og barnehage blir justert på neste regning

Alle fakturaer som er mottatt, må i utgangspunktet betales for å unngå purring, hvis ikke annet er avtalt. Men dersom du har utfordringer med å betale tilsendt faktura fra Hamar kommune, ber vi deg ta kontakt med oss. 

Har du spørsmål eller problemer, kan du sende e-post til innfordring@hamar.kommune.no eller ringe på telefon: 625 63 783 / 625 63 782 på dagtid. Din situasjon blir da vurdert individuelt. Alternativt kan man kontakte Servicekontoret på 62 56 30 10. 

Merk: Barnehage- og SFO-betaling justeres på neste regning
Fakturaen for mars måned ble produsert før skoler og barnehager ble stengt, derfor gikk fakturaen ut som vanlig. Men ingen skal betale for barnehage eller SFO den perioden det holdes stengt.

Beløpet som betales for mye for barneahge/SFO, blir automatisk trukket fra på neste regning, så det trenger du ikke si fra om.