- Selvtesting og drop-in utgår, men vi er tilgjengelige, sier Kari Jæger.Alle unge som vil komme i kontakt med Hlesestasjonen for ungdom, må bare kontakte dem via sms eller telefon. Numrene står på hjemmesiden. Helsestasjonen svarer opp på sms så raskt de kan, og de tilbyr avtale der det trengs. De jobber også for å komme i gang med sikre video-konsultasjoner.

Helsestasjonen hjelper ungdom med seksual helse og prevensjon, følelsesmessige forhold, forhold rundt mat, kropp og selvfølelse mer mere.

Smitteverntiltak

All kontakt vil foregå med nødvendige smittevern-tiltak: Brukere og ansatte må være friske uten symptomer på luftveisinfeksjon. Det er viktig med god håndvask, å holde avstand, minimere kontakttid og å unngå for mange på venterom, Derfor får man fastsatt oppmøte-tid, slik at de kan rengjøre mellom brukerne og unngå mange som venter på en gang.

Skolehelsetjeneste

Mange har hatt telefonisk kontakt med helsesykepleier på skolen, selv om skolen har vært stengt. Elever kan fortsatt ta kontakt med helsesykepleier som vanligvis er på ungdomsskoler og videregående skole. Møter vil etter hvert også kunne holdes på skolen.igjen. Men alt må avtales på forhånd.

Telefonnummeret til helsesykepleier står her.

Hatt et tilbud hele perioden

Ungdomshelsetjenesten på Hamar har hatt et tilbud til ungdom 813-25 år) hele pandemi-perioden, men tilbudet har vært redusert siden helsesykepleierne har jobbet ved korona-telefonen og smitteoppsporing i forbindelse med pandemien. 

Av smittevernhensyn, har de har hatt kontakt med ungdom pr telefon eller via korte møter. Men det har vært færre enn til vanlig. 

- Vi mener at det er viktig at ungdom nås, på skolehelsetjenesten og på helsestasjonen, og at vi skal ha mest mulig i normal drift innenfor gjeldende smittevernhensyn, sier Kari Jæger. .

De vil gjerne nå ut med informasjon til ungdommen om at de fortsatt er der for dem.