Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Helsetjenester

Hvis Hamar besto av 100 personer, ville 6 gått i barnehagen, 8 i barneskolen, 4 på ungdomsskole og 5 i den videregående skolen. 61 personer ville ha vært i aldersgruppen 20 – 66 år, 10 ville vært fra 67 – 80 år og 6 personer ville ha vært over 80.

Uansett alder, trenger alle et godt helse- og omsorgstilbud!

Alle mennesker har behov for tilrettelegging av sine omgivelser som bidrar til optimal deltakelse og mestring av eget liv. Hamar kommune jobber for å møte framtidas utfordringer innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Når vi blir syke eller får redusert helse og opplever begrensninger i hverdagen, er det viktig med tilrettelagte helhetlige behandlings- og omsorgstilbud som gjør at vi fortsatt kan ha både et godt fysisk og sosialt liv. (Utdrag fra Kommuneplanen)

 

Sist endret: 04.05.2015
|
|
|