Hvis Hamar besto av 100 personer, ville 6 gått i barnehagen, 8 i barneskolen, 4 på ungdomsskole og 5 i den videregående skolen. 61 personer ville ha vært i aldersgruppen 20 – 66 år, 10 ville vært fra 67 – 80 år og 6 personer ville ha vært over 80.

Uansett alder, alle trenger et godt helse- og omsorgstilbud!

Alle mennesker har behov for tilrettelegging av sine omgivelser som bidrar til optimal deltakelse og mestring av eget liv. Hamar kommune jobber for å møte framtidas utfordringer innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Når vi blir syke eller får redusert helse og opplever begrensninger i hverdagen, er det viktig med tilrettelagte helhetlige behandlings- og omsorgstilbud som gjør at vi fortsatt kan ha både et godt fysisk og sosialt liv. (Utdrag fra Kommuneplanen)

Legevakt

Hamar sjukehus hverdager kl. 16.00-08.00. Lørdag, søndag og helligdager er legevakta åpen hele døgnet.

legevakt 116117

Ved livstruende tilstander ring 113.

Legevakta vil bare kunne yte hjelp ved akutte tilstander. Alle andre henvendelser skal skje til fastlegen.

Illustrasjonsfoto helse og omsorg.