Uansett alder, alle trenger et godt helse- og omsorgstilbud!

Alle mennesker har behov for tilrettelegging av sine omgivelser som bidrar til optimal deltakelse og mestring av eget liv. Hamar kommune jobber for å møte framtidas utfordringer innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Når vi blir syke eller får redusert helse og opplever begrensninger i hverdagen, er det viktig med tilrettelagte helhetlige behandlings- og omsorgstilbud som gjør at vi fortsatt kan ha både et godt fysisk og sosialt liv. (Utdrag fra Kommuneplanen)

Illustrasjonsfoto helse og omsorg.