Uansett alder, alle trenger et godt helse- og omsorgstilbud!

Alle mennesker har behov for tilrettelegging av sine omgivelser som bidrar til optimal deltakelse og mestring av eget liv. Hamar kommune jobber for å møte framtidas utfordringer innenfor helse- og omsorgsfeltet.

Når vi blir syke eller får redusert helse og opplever begrensninger i hverdagen, er det viktig med tilrettelagte helhetlige behandlings- og omsorgstilbud som gjør at vi fortsatt kan ha både et godt fysisk og sosialt liv. (Utdrag fra Kommuneplanen)

Illustrasjonsfoto helse og omsorg.
 

Kontaktinformasjon

Sentralbord Helse og omsorg: 62 56 38 00  
E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Kommunalsjef for Helse og omsorg: i Hamar kommune er Vigdis Galaaen.