Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Kultur og fritid i Hamar

Gode kulturopplevelser er grunnleggende for Hamarsamfunnet. I et samfunn som endres stadig raskere og som samtidig blir mer individualisert, er det viktig med fellesarenaer hvor vi kan møtes og dele opplevelser på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.

Kulturlivet er sammen med idretten den viktigste fellesarenaen i Hamarsamfunnet, og et aktivt kulturliv er en forutsetning for kommunens og regionens utvikling.

Realiseringen av nytt regionalt kulturhus er prioritet nummer en. Huset skal ha både landsdels-, regional og lokal kultur og det skal være innbyggernes mest brukte møteplass. Kulturhuset skal tiltrekke seg både de som skaper kultur, de som søker kulturopplevelser og de som ønsker sosialt samvær.

Lenker: 

Sist endret: 19.04.2017
|
|
|