Hamar kulturhusGode kulturopplevelser er grunnleggende for Hamarsamfunnet. I et samfunn som endres stadig raskere og som samtidig blir mer individualisert, er det viktig med fellesarenaer hvor vi kan møtes og dele opplevelser på tvers av kjønn, alder og sosial bakgrunn.

Kulturlivet er sammen med idretten den viktigste fellesarenaen i Hamarsamfunnet, og et aktivt kulturliv er en forutsetning for kommunens og regionens utvikling.

Realiseringen av nytt regionalt kulturhus er prioritet nummer en. Huset skal ha både landsdels-, regional og lokal kultur og det skal være innbyggernes mest brukte møteplass. Kulturhuset skal tiltrekke seg både de som skaper kultur, de som søker kulturopplevelser og de som ønsker sosialt samvær.

 

Lenker: