Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Kommuneplan for Hamar

Kommuneplanen er ”alle planers mor”. Den presenterer kommunestyrets visjon og de mål som er satt for Hamarsamfunnet: ”Hamar skal være sentrum for det mest attraktive boområdet i Innlandet”. Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel.

Kommuneplanens samfunnsdel
ble vedtatt i oktober 2010. Her finner du en bladbar versjon av Kommuneplanens samfunnsdel 2010 - 2022.  Velg selv om du vil zoome inn på enkelte sider:

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 19. oktober 2011. Ved å klikke på bildet under kan du åpne en bladbar versjon av heftet med bestemmelser og retningslinjer:
 

Forsiden på Kommuneplan 2010 - 2022  Forsiden arealdelen

Kommuneplanens samfunnsdel som pdf-fil (uten omslaget)

Omslaget til kommuneplanens samfunnsdel  (pdf)Kommuneplanens arealdel, bestemmelser og retningslinjer som pdf-fil

Plankart 1:50 000 (hele kommunen) (ca 3 MB)

Plankart 1: 10 000 (sentrale deler) (ca 12 MB)

Se temakart med hensynssoner og øvrige tilhørende dokumenter i venstremeny: Kommuneplanens arealdel. Plankartet kan også ses i kommunens kartløsning på nett.

Sist endret: 16.07.2015
|
|
|
  • Tilbakemeldingsskjema

    Har du synspunkter, innspill, spørsmål, kommentarer etc. angående kommuneplanen eller andre ting som betyr noe for deg i forhold til dette, er vi glade for å høre fra deg. Det er fint om du fyller inn hvilken av planene det gjelder. Navn og alder er frivillig, men e-post må fylles inn for at vi kan sende en bekreftelse på mottatt tilbakemelding.

  • Fotokreditering

    I kommuneplanen, både på nett og i papirutgave, er det flere forskjellige fotografer. De fleste bildene er tatt av ulike ansatte i Hamar kommune. Unntakene er: