Saker som er ute til høring/offentlig ettersyn, vil du finne i scrollbaren over - med den ferskeste saken til venstre. Scroll deg eventuelt videre til de 3 neste sakene. 

Digital plandialog
Hamar kommune har en selvbetjeningsløsning som er kalt ”Digital plandialog”, der du kan kan gi innspill i plansaker/si din mening i saker som er ute på høring.

Du kan også se hva som skjer med reguleringsplaner i eget nærområde - om det skal bygges boliger, veger, næringsbygg eller annet. Vil du uttale deg om sakene, kan du fylle inn skjema som kommer opp på nettsiden.