Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

Offentlig ettersyn

Saker som er ute til høring/offentlig ettersyn, vil du finne i scrollbaren over - med den ferskeste saken til venstre. Scroll deg eventuelt videre til de 3 neste sakene. 

Digital plandialog
Hamar kommune har en selvbetjeningsløsning som er kalt ”Digital plandialog”, der du kan kan gi innspill i plansaker/si din mening i saker som er ute på høring.

Du kan også se hva som skjer med reguleringsplaner i eget nærområde - om det skal bygges boliger, veger, næringsbygg eller annet. Vil du uttale deg om sakene, kan du fylle inn skjema som kommer opp på nettsiden.  

Sist endret: 19.01.2016
|
|
|