Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Siste nytt

Administrasjon og politikk

Kommunestyret er kommunens øverste organ og fatter vedtak på vegne av kommunen. Som kommunens øverste politiske organ, skal kommunestyret avlastes for enkeltsaker og fortrinnsvis behandle saker hvor det er nødvendig med en grundig og bred politisk behandling. Kommunestyret kan omgjøre vedtak av andre folkevalgte organer eller administrasjonen.
 

Administrasjon og øvrige ansatte i Hamar kommune (ca 2300 personer) handler i tråd med politiske vedtak når de yter sine tjenester.
 

Her kan du se hvordan Hamar kommune er organisert rent administrativt.
 

Ordføreren er kommunens rettslige representant og underskriver på kommunens vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre. Hvem som skal styre i Hamar kommune, avgjøres ved kommunevalget hvert fjerde år.

Nyttige lenker:

Sist endret: 08.02.2016
|
|
|