Gullklokke- damemodell 2020.Kommunedirektør Christl Kvam og ordfører Einar Busterud hadde æren og gleden av å dele ut gullklokkene og å si noen velvalgte ord i anledning dagen.

De to uttrykte at det var godt å få gjøre stas på trofaste ansatte, og de tok forsamlingen med på en mimring til både OL i 94, innføringen av e-post og internett og flommen i Hamar i -95. Tider da nettopp dagens hedersgjester ble ansatt i kommunen.

Ser unge ut!
- Det er flott å ha god, stabil og samfunnsengasjert arbeidskraft. Vi registrerer imidlertid at dere som får gullklokka ser yngre og yngre ut for hvert år. Dere må ha hatt det godt i kommunen, spøkte Einar Busterud.

For de fleste er ikke 25 år på samme arbeidsplass noe punktum for karrieren, men mer en milepæl som denne dagen ble delt med nærmeste leder. Snitter, kaffe og marsipankake ble servert, og det ble god tid til hygge og samtaler ved bordene.

Hamar kommune gratulerer alle med denne merke-dagen! (Klikk på bildene for å se dem større.)

Bak fra venstre: Gro Anita Moe, Einar Busterud, Berit Kolltveit, Århild Snekkevåg, Trine Pettersen, Mona Ripsrud, Anne Britt Nyseth Sæther, Torhild Westerhaug, Liv Kristin Kielland, Torgunn Schulz, Mette Sjødin, Bodil Skavern, May Britt Kvalvik, Anne Liland Høyem, Tore Kartomen og Christl Kvam. Sittende fra venstre: Anne-Karin Moe, Gry Lillebo, Mette Felin Johansen,Elin Langberget Waldal, Marte-Lill Solstad og Torunn Aasbrein.

Bak fra venstre: Gro Anita Moe, Einar Busterud, Berit Kolltveit, Århild Snekkevåg, Trine Pettersen, Mona Ripsrud, Anne Britt Nyseth Sæther, Torhild Westerhaug, Liv Kristin Kielland, Torgunn Schulz, Mette Sjødin, Bodil Skavern, May Britt Kvalvik, Anne Liland Høyem, Tore Kartomen og Christl Kvam. Sittende fra venstre: Anne-Karin Moe, Gry Lillebo, Mette Felin Johansen,Elin Langberget Waldal, Marte-Lill Solstad og Torunn Aasbrein. 

Bak fra venstre: Einar Busterud, Elin Moe Græsli, Tor Henning Jensen, Tone Kristiansen, Eva Nordvold, Ingrid Yael Taouss Sveen, Kjersti Helene Bjørlo Strande, Anne Berit Enger, Anne Kristin Nordsveen, Anders Henriksen og Christl Kvam. Foran fra venstre: Iren Indahl, Kari Ann Bergan, Gunn Johansen, Bente Martinsen og Wenche Nyborg.

Bak fra venstre: Einar Busterud, Elin Moe Græsli, Tor Henning Jensen, Tone Kristiansen, Eva Nordvold, Ingrid Yael Taouss Sveen, Kjersti Helene Bjørlo Strande, Anne Berit Enger, Anne Kristin Nordsveen, Anders Henriksen og Christl Kvam. Foran fra venstre: Iren Indahl, Kari Ann Bergan, Gunn Johansen, Bente Martinsen og Wenche Nyborg. 

Fra venstre: Einar Gjerde, Inger Sveen, Thurid Larson, Guro Ulsaker Bjørn og Ingrid Steigen Hellerud.

Fra venstre: Einar Gjerde, Inger Sveen, Thurid Larson, Guro Ulsaker Bjørn og Ingrid Steigen Hellerud.

 

Her følger en oversikt over gullklokke-mottakerne ut fra hvilken tjeneste de tilhører: 

HELSE OG OMSORG

Tjenesten for funksjonshemmede:

 • Liv Kristin Kielland
 • Århild M. Snekkevåg 
 • Anita Nøttestad Jensen (deltok ikke på seremonien)

Finsalsenteret:

 • Torgunn Schultz 
 • Mette Sjødin

Parkgården:

 • Mona Ripsrud 
 • Bodil Skavern 

Presterudsenteret:

 • Tore Kartomten 
 • Gry Lillebo
 • Marte-Lill Solstad
 • Anne Britt Nyseth Sæther 
 • Elin Langberget Waldal 
 • Mette Felin Johansen 

Kløverenga: 

 • May Britt Kvalvik
 • Anne Liland Høyem

Klukstuen

 • Torunn Aasbrein
 • Inger Lise Nilsen (deltok ikke på seremonien)

Omsorgsboliger:

 • Anne-Karin Moe
 • Gro Anita Moe
 • Turid Rognerud (deltok ikke på seremonien)
 • Marit Pedersen (deltok ikke på seremonien)

Hamar arbeid og aktivitet

 • Berit Kolltveit

Institusjonstjensesten:

 • Trine Pettersen

Team yngres enhet 

 • Torhild Westerhaug    

OPPLÆRING OG OPPVEKST

Barnehager:

 • Anne Berit Enger
 • Anders Henriksen
 • Tor Henning Jensen
 • Tone Kristiansen
 • Ingrid Yael Taouss Sveen
 • Kjersti Helene Bjørlo Strande
 • Anne Kristin Nordsveen

Skoler:

 • Einar Gjerde
 • Thurid Larson
 • Elin Moe Græsli
 • Iren Indahl
 • Wenche Nyborg
 • Inger Sveen
 • Eva Nordvold

Opplæring og oppvekst stab:

 • Ingrid Steigen Hellerud

Fysioterapi barn og unge:

 • Guro Ulsaker Bjørn 

BY, MILJØ OG ARBEID

Kommuneentreprenøren:

 • Kari Ann Bergan

ADMINISTRASJONEN

 • Bente Martinsen 

RÅDHUSFORVALTNINGEN:

 • Gunn Johansen