Du kan gå inn på direktesendingen her - direktesendingen er oppe mens møtet holdes. 

Merk at foramnnskapsmøter kun går live i nå-tid. De lagres ikke. Det er heller ikke foramnnskapsmøter i sommerferieperioden.

Her kan du klikke inn på formannskapsmøtene og rett dato for visning.
            

Einar Busterud og Christl Kvam

I web-TV-løsningen finner du også igjen sendinger fra tidligere kommunestyremøter. Ved å skrolle nedover, vil du finne et "bibliotek" av slike eldre møter.
 

 

Om web-overføringen fra kommunestyremøter i Hamar: 
Hamar kommune overfører kommunestyremøtene på nett via en kommuneTV- løsning fra Aventia. Dette er en løsning med kamera i ulike posisjoner, og der hvor seeren sjøl velger kameraposisjon: Enten fra podium, talerstol eller sal. Alle lydkildene (TV,PC, mikrofoner, dvd) i kommunestyresalen er programmert inn i løsningen.

Når kommunesyremøtet er et teamsmøte, vil det kun være ett kamera å følge.

Historikk om weboverføring
Det var høsten 2013 at kommunestyret vedtok at Hamar skulle innføre web-overføring av kommunestyremøtene (sak 97/13). Vårt første møte med web-overføring foregikk 9. april 2014.