Lite bilde fra TinghusetHamar kommune vil gjerne komme i kontakt med alle som ønsker å påta seg er verv som meddommer.

Det stilles noen krav til de som skal velges. Kravene er nedfelt i domstolloven §§ 70-72 og består av følgende elementer:

1.    Generelle krav

 • Tilstrekkelige norskkunnskaper
 • Personlig egnethet
 • Du må være født etter 31.12.50 og før 01.01.1999
 • Må være innført i folkeregisteret som bosatt i Hamar kommune
 • Økonomiske forhold

2.    Utelukkelse på grunn av stilling

 • Innehavere av visse stillinger kan ikke velges (§71)

3.    Utelukkelse på grunn av vandel

 • Det stilles krav til vandel

Straffens art og lengde har betydning for hvor lenge en person er utelukket (§72)

Domstoladministrasjonen har laget en veiledning for lekdommere som kan lastes ned her:
www.domstol.no/meddommere


Om du ønsker å påta deg et verv som meddommer kan du sende følgende opplysninger som deg selv:

 • Fullt navn
 • Adresse
 • Fødselsnummer
 • Telefonnummer
 • Yrke
 • Stilling

Gi også en begrunnelse for hvorfor du har lyst til å påta deg verv som medommer. Henvendelsen sendes innen 29. februar 2020 til:  

Hamar kommune
Postboks 4063
2306 Hamar

Eller på e-post til postmottak@hamar.kommune.no  Skriv gjerne meddommer i emnefeltet.