Møtegodtgjøring beregnes ut fra hvilket verv man har.

Møtegodtgjøringen er fastsatt av kommunestyret.

Reglene for møtegodtgjøring er som følger: 
sakset fra dokumentet Politisk organisering kap. 1.

  • Møtegodtgjøring ytes for alle formelt innkalte møter/befaringer i kommunal regi.
  • For "beslektede møter" som avvikles uten vesentlig opphold ytes bare en møtegodtgjøring. (Eks. på slik kan være formannskapsmøter som avvikles umiddelbart før eller etter et kommunestyremøte.)
  • Invitasjoner hvor representanten ikke har møteplikt godtgjøres normalt ikke.
  • Det gis ikke møtegodtgjøring ved deltakelse på seminar og lignende.
  • Det gis ikke møtegodtgjøring for gruppeledermøter og partipolitiske møter og lignende.
  • Det beregnes ikke feriepenger av møtegodtgjøringen med unntak for ordfører, varaordfører og fast frikjøp.
  • Satsene for møtegodtgjøring fastsettes utfra den godtgjøring ordfører har pr. mai ved starten av valgperioden og reguleres ikke i løpet av valgperioden.

Gjennomgående satser for møtegodtgjøring (satsene er justert med stortingsrepresentantenes godtgjøring pr. mai 2019, jf pkt 1.3.2): 
 

Type satsSatser Merknad
Forhøyet sats 2.965,-  Tilsvarer ca 0,3% av ordførers godtgjøring beregnet pr. mai 2019
Høy sats1.975,-Tilsvarer ca 0,2% av ordførers godtgjøring beregnet pr. mai 2019
Ordinær sats 990,- Tilsvarer ca 0,1% av ordførers godtgjøring beregnet pr. mai 2019
Lav sats 660,- Tilsvarer ca 0,067% av ordførers godtgjøring beregnet pr. mai 2019


Møtegodtgjørelsen skal utbetales selv om vedkommende får erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, eller får erstatning for utgifter til nødvendig stedfortreder. Ved fast tjenestefrikjøp utbetales ikke møtegodtgjøring.

Folkevalgte som er kommunalt ansatte utbetales møtegodtgjørelse på like linje med øvrige folkevalgte. Dette gjelder ikke når vedkommende er valgt til utvalget i kraft av sin stilling jfr forskriftens pkt. 1.2.

Møtegodtgjøring utbetales også til de som er oppnevnt som kommunens representanter i organ hvor oppnevningen av de øvrige medlemmer tilligger annen myndighet.

Møtegodtgjøringen utbetales bare i de tilfeller hvor medlemmene ikke har godtgjøring fra annet hold. Det er den enkelte politikers ansvar å gi beskjed til sekretariatet om eventuelle krav om godtgjøring og til å føre skjemaer i henhold til egen møtedeltakelse.