Knut Fangberget.Varaordfører i Hamar er Knut Fangberget.
Han representerer Høyre og har 60 % stilling.

Lenker: