Hamar kommune har store grønne områder. Kommunens oppgave er å forvalte de grønne områdene til beste for innbyggerne.

Oversiktskart

Parker - del 1


Parker - del 2

Anlegg for lek - del 1


Anlegg for lek - del 2

 


Idrettsanlegg

Turveier, stier, smett - del 1


Turveier, stier smett - del 2

Badeplasser


Friluftsområder/

strandområder

 Andre friluftsområder

 

Brygger og småbåthavner

Kommunale plasser og veger med trær


Skulle noen ha direkte innspill å komme med

– bruk gjerne e-postadressen: anne.helene.midtveit@hamar.kommune.no