Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Siste nytt

 • kommuneplan

  Innspill til ny arealbruk

  13.04.2017Nå kan du se hvilke innspill som er kommet om ny arealbruk i Hamar, i forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel.
 • Flyfoto

  Hvor kan det fortettes?

  13.04.2017Kommunen har satt i gang et arbeid med fortettingsanalyser for boligområdene i sentrale deler av Hamar. Hensikten er å finne ut hvor det kan ligge til rette for boligfortetting - og hvor det ikke bør fortettes vesentlig.
 • Arkivfoto fra Stortorget i Hamar

  260 nye innbyggere i Hamar

  12.04.2017I februar fikk Hamar 131 nye innflyttere, og i mars var antallet 129.
 • Digitalradio

  NRKs radiokanaler på FM slukkes 26. april

  11.04.2017 Det digitale radioskiftet er i gang for deg som bor i Hedmark, Oppland, Telemark eller Buskerud.
 • Hamar fra lufta - foto Terje Løchen

  Kronikk: Hamar trenger vekst

  04.04.2017Skrevet av rådmann Bjørn Gudbjørgsrud.
 • GJESTEBUDSVERTER: Her har Bobil Høistad (til høyre nederst) samlet mange av de som nå inviterer til gjestebud for å få innbyggere i tale om hvordan de ser for seg at Hamar skal være en god og mangfoldig kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  "Gjestebud" for medvirkning

  25.01.2017Hamar kommune bruker flere metoder for å få innbyggerne i tale. En av dem har vært å holde gjestebud der de 90 gjestene fikk oppgaver de skulle diskutere.

Bolig, næring og byutvikling

Det skjer veldig mye i og omkring Hamar sentrum om dagen. Det bygges nytt kulturhus og vi skal ha utsmykking av Stortorget. Rehabilitering av Ankerskogen pågår for fullt og Strandgata opprustes. I tillegg er Triangelplassen i sentrum blitt ny og trivelig, og det kommer ny idrettspark på Børstad. Litt lenger fram kommer det viktige dobbeltsporet for jernbanen til jernbanebyen Hamar.

Vi har også stedsutviklingsprosjekter på Ingeberg og Hjellum, og på Martodden  og området Lund/Voll får vi nye boligområder. Utbygging i strandsona ved Espern kommer på sikt.

Hamar kommune er en av de største eierne innen Innlandets næringsliv, i tillegg til at kommunen er en stor arbeidsgiver. Gjennom eierandelene i Biohus, Eidsiva o.a. bidrar kommunen til sysselsettingsvekst og kompetansebygging.

Kommunens viktigste bidrag til næringsutvikling er regionsamarbeidet gjennom Hamarregionen Utvikling, som samler de mindre næringsaktørene i regionen. I tillegg er det nødvendig å samarbeide tett med de store bedriftene slik at disse kan bidra til vekst hos de mindre.

Framtidens næringsliv vil først og fremst etterspørre kompetanse. (Sitat Kommuneplanen)


Du kan finne bedrifter i vår kommune ved å søke på www.summa.no

 

Sist endret: 07.01.2016
|
|
|