Det skjer veldig mye i og omkring Hamar sentrum om dagen. Det bygges ny E6 og flere boligprosjekter er under oppføring, både sentrumsnært og litt lenger unna.I Hamar sentrum har vi åpnet Bylab, et hus der byutvikling står i fokus og Park Gründerhus, som har fokus på næringsutvikling.

Hamar kommune er både en premissgiver for utvikling og en stor arbeidsgiver i regionen. Gjennom eierandelene i Biohus, Eidsiva o.a. bidrar også kommunen til sysselsettingsvekst og kompetansebygging.

Kommunens viktigste bidrag til næringsutviklingen, er regionsamarbeidet gjennom Hamarregionen Utvikling, som samler de mindre næringsaktørene i regionen. I tillegg er det nødvendig å samarbeide tett med de store bedriftene slik at disse kan bidra til vekst hos de mindre.

Framtidens næringsliv vil først og fremst etterspørre kompetanse.

Skyphoto fra Hamar med Ankerskogen sentralt i bildet.