Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda.
Hamar er også en idrettsby og vertskommune for arrangementer. 4. og 5. mars arrangeres VM på skøyter i Vikingskipet.

Siste nytt

 • Tog på Hamar stasjon

  Kommunestyret har vedtatt alternativ Øst for jernbanen

  21.12.2016Kommunestyret har vedtatt kommunedelplan for dobbeltspor Sørli - Brumunddal med trase Øst gjennom Hamar, som innebærer en ny stasjon ved Vikingskipet. Saken går til departementet for endelig avgjørelse.
 • GJESTEBUDSVERTER: Her har Bobil Høistad (til høyre nederst) samlet mange av de som nå inviterer til gjestebud for å få innbyggere i tale om hvordan de ser for seg at Hamar skal være en god og mangfoldig kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  "Gjestebud" for medvirkning

  25.01.2017Hamar kommune bruker flere metoder for å få innbyggerne i tale. En av dem har vært å holde gjestebud der gjestene fikk oppgaver de skulle diskutere.
 • GODT NYTT FOR LANDBRUKSKONTORET: Ferske kartdata fra Hamar og Hedmarken lagres nå rett i Kartverkets base på Hønefoss av Arild Wennersgård. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Alltid ferske kartdata

  18.01.2017Hamar kommune ligger i tet når det gjelder å tilby oppdatert kart-informasjon. Endringer lagres «rett i skyen» og kan brukes av andre umiddelbart.
 • ENKELT UTSTYR: - Slik ser radonmålerne ut, sier Nina Søndmør i Hamar kommune. FOTO: HAMAR KOMMUNE

  Du kan måle radon i huset ditt

  17.01.2017Forekomster av radon er ikke uvanlig her på Hedmarken, og vil du undersøke ditt hus, er det lett å bestille radonmåling selv.
 • Ordfører Einar Busterud prøver VR-briller

  Hamar blir ledende på Virtuel reality-teknologi

  13.12.2016Det amerikanske selskapet EON Reality valgte Hamar og Elverum når de skal utvide sin virksomhet i Europa. Med etableringen av EON Norway tar Innlandet en ledende posisjon i Skandinavia på utvikling av VR- og AR-løsninger.
 • Hamar stasjon

  Rådmannen har lagt fram sin innstilling i jernbanesaken

  30.11.2016Rådmannen mener at både K1 Vest med kulvert og K3 Øst kan være akseptable løsninger for kommunen. K2 Midt vurderes som best, men frarådes likevel av hensyn til kostnad og framdrift. K1 Vest med bro vurderes som dårligste løsning for Hamar og frarådes.

Bolig, næring og byutvikling

Det skjer veldig mye i og omkring Hamar sentrum om dagen. Det bygges nytt kulturhus og vi skal ha utsmykking av Stortorget. Rehabilitering av Ankerskogen pågår for fullt og Strandgata opprustes. I tillegg er Triangelplassen i sentrum blitt ny og trivelig, og det kommer ny idrettspark på Børstad. Litt lenger fram kommer det viktige dobbeltsporet for jernbanen til jernbanebyen Hamar.

Vi har også stedsutviklingsprosjekter på Ingeberg og Hjellum, og på Martodden  og området Lund/Voll får vi nye boligområder. Utbygging i strandsona ved Espern kommer på sikt.

Hamar kommune er en av de største eierne innen Innlandets næringsliv, i tillegg til at kommunen er en stor arbeidsgiver. Gjennom eierandelene i Biohus, Eidsiva o.a. bidrar kommunen til sysselsettingsvekst og kompetansebygging.

Kommunens viktigste bidrag til næringsutvikling er regionsamarbeidet gjennom Hamarregionen Utvikling, som samler de mindre næringsaktørene i regionen. I tillegg er det nødvendig å samarbeide tett med de store bedriftene slik at disse kan bidra til vekst hos de mindre.

Framtidens næringsliv vil først og fremst etterspørre kompetanse. (Sitat Kommuneplanen)


Du kan finne bedrifter i vår kommune ved å søke på www.summa.no

 

Sist endret: 07.01.2016
|
|
|