Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet viser klokkespillet, plassert bynært ute i Mjøsa.

Siste nytt

Bolig, næring og byutvikling

Det skjer veldig mye i og omkring Hamar sentrum om dagen. Det bygges nytt kulturhus og vi skal ha utsmykking av Stortorget. Rehabilitering av Ankerskogen pågår for fullt og Strandgata opprustes. I tillegg er Triangelplassen i sentrum blitt ny og trivelig, og det kommer ny idrettspark på Børstad. Litt lenger fram kommer det viktige dobbeltsporet for jernbanen til jernbanebyen Hamar.

Vi har også stedsutviklingsprosjekter på Ingeberg og Hjellum, og på Martodden  og området Lund/Voll får vi nye boligområder. Utbygging i strandsona ved Espern kommer på sikt.

Hamar kommune er en av de største eierne innen Innlandets næringsliv, i tillegg til at kommunen er en stor arbeidsgiver. Gjennom eierandelene i Biohus, Eidsiva o.a. bidrar kommunen til sysselsettingsvekst og kompetansebygging.

Kommunens viktigste bidrag til næringsutvikling er regionsamarbeidet gjennom Hamarregionen Utvikling, som samler de mindre næringsaktørene i regionen. I tillegg er det nødvendig å samarbeide tett med de store bedriftene slik at disse kan bidra til vekst hos de mindre.

Framtidens næringsliv vil først og fremst etterspørre kompetanse. (Sitat Kommuneplanen)


Du kan finne bedrifter i vår kommune ved å søke på www.summa.no

 

Sist endret: 07.01.2016
|
|
|