Boliger - Adobe Stock fotoI det tidligere vedtaket fra desember i 2019, het det at selve eiendomsskattesatsen i Hamar skulle være 4,5 promille for boligeiendom, og for næringseiendom 6 promille. 

I kommunestyremøtet 15. april ble disse satsene justert ned. For 2020 skal de nå være 4,0 promille for bolig- og fritidseiendommer og 5,07 for næringseiendommer.

Det betyr at for mye innbetalt eiendomsskatt for 1. termin vil  bli godskrevet (trukket fra ) på neste faktura. 

Selve beregningsgrunnlaget ble det ingen endringer på. 

Lenke til saksbehandlingen.
Lenke til artikkel om eiendomsskatt

(Endringen av promillesats er gjort i medhold av Eiendomsskattelovens §13.)