Flagstadelva går i perioder flomstor ved Trehørningen. Foto Hamar kommune. Bakgrunn
Hamar kommune gjennomførte i 2015 en flomsonekartlegging av Hamar næringspark Trehørningen. Denne viste at hele Trehørningen-området var flomutsatt. Med bakgrunn i dette, ble Hamar kommune anbefalt at det ikke skulle være videre utbygging på Trehørningen før eventuelle flomsikringstiltak kom på plass.

Prosjektert mulig løsning
Siden Hamar kommune har ønske om fortsatt utvikling av Hamar næringspark Trehørningen, ble Sweco Norge AS engasjert for å prosjektere en løsning for flomsikring av næringsparken.

3D-modell 

3D-modell av Flagstadelva med mulige flomvoller.
Denne viser omfanget av flomvollene. Klikk på bildet før større visning.

Prinsippskisser, kart over plassering, samt tilhørende rapport kan ses på/ lastes ned her:

Denne prosjekterte løsningen vil danne grunnlaget for en egen reguleringsplan for flomsikringstiltak i området.

NB! Vi gjør oppmerksom på at tegningene er foreløpige. Endringer på utforming (flomvoll eller flomvoll med mur), og plassering kan forekomme i forbindelse med reguleringsarbeidet med flomsikringstiltak.

Per nå er ikke videre fremdrift for flomsikringstiltaket bestemt, men dette er så langt man har kommet i arbeidet.

Kontakt

Spørsmål rundt flomsikring av Trehørningen kan rettes til: postmottak@hamar.kommune.no med emne/tittel: 18/2500 Flomsikring.