Barnehageavdelingen i rådhuset har den overordnede ledelse og det faglige ansvaret for 22 kommunale barnehager, og veileder- og tilsynsansvar for de private barnehagene og familiebarnehagene. Barnehageavdelingen i rådhuset består av barnehagesjef og barnehagekonsulent.  I tillegg har avdelingen felles stab/støtte med resultatenheten Opplæring og oppvekst.

Avdelingsmål:

  • Barnehageavdelingen skal arbeide for å sikre fortsatt full barnehagedekning i tråd med nasjonale og kommunale mål.
     
  • Barnehageavdelingen skal arbeide for et kvalitativt godt tilpasset barnehagetilbud med utgangspunkt i barnas og foreldrenes behov.
     
  • Barnehageavdelingen skal arbeide for å tilrettelegge et best mulig barnehagetilbud gjennom å kvalitetsutvikle det pedagogiske innholdet og ved en målrettet personal- og ledelsesutvikling.