Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Byggesak og oppmålingsavdelingen

Avdelingens ansvars- og arbeidsoppgaver er:

  • Yte service og behandle saker i samsvar med plan- og bygningsloven, matrikkelloven, eierseksjonsloven,  forurensningsloven og forvaltningsloven.
  • Forvalte kart- og eiendomsdata
  • Ha ansvar for at eiendomsskatten blir utskrevet i samsvar med gjeldende vedtekter og retningslinjer.

 

Lenker: 

Sist endret: 09.11.2016
|
|
|