Våre oppgaver er knyttet til:

Vedlikehold

  • av kommunale boliger

  • ekstraordinært vedlikehold av kommunal eiendomsmasse/ tjenestebygg

  • HMS tiltak -kommunal eiendomsmasse

Boligforvaltning  

  • utleie av kommunale boliger

Tomte- og eiendomssaker

  • forvalte kommunens festetomter
  • salg av kommunale boligtomter

  • salg av kommunale næringstomter

  • salg av mindre tomter og parseller
     

Hamar Lufthavn