Hamar kommune har som mål å gjøre Hamarregionen til det beste boområdet i Innlandet når det gjelder botilbud, servicetilbud, utdanning, kompetanse, arbeidsmuligheter, kultur og fritidstilbud. 

Hamar kommune tilbyr tomter til boligkjøpere. Det tilbys også næringseiendommer som et ledd i utvikling av kommunen.

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Via lenkene under finner du informasjon om tomter og tomteområder. Her finner du informasjon og kart over områdene. P.t. er alle boligtomter solgt.