Hamar kommune har som mål å gjøre Hamarregionen til det beste boområdet i Innlandet når det gjelder botilbud, servicetilbud, utdanning, kompetanse, arbeidsmuligheter, kultur og fritidstilbud.

Hamar kommune har i 2018 hatt fire større utviklings-eiendommer ute for slag:  

Fire attraktive eiendommer for utvikling til salgs. Annonse med bilder fra Skyphoto.
 

Mer informasjon over eiendommene som var til salgs:

Oversiktsbilde av Briskeby - foto: Skyphoto.noSalgsprospekt
Planområde for regulering
Eiendomskart som viser kommunalt areal
Reguleringsbestemmelser
Mulighetsstudie
Søndre sving på Briskeby stadion, ca 2 daa 
Oversiktsbilde av Jølstadtoppen - foto: Skyphoto.noSalgsprospekt
Planområde for regulering
Eiendomskart som viser kommunalt areal
Reguleringsbestemmelser
 
Jølstadtoppen, ca 3,4 daa 
Oversiktsbilde av Furubergvegen - foto: Skyphoto.noSalgsprospekt
Planområde for regulering
Eiendomskart som viser kommunalt areal
Reguleringsbestemmelser
Vedlegg Furubergvegen Dovrebanen
Situasjonsplan VA anlegg
Furubergvegen  - 3 tomter ca 4 daa 
Oversiktsbilde av Raubekkgata - foto: Skyphoto.no

Salgsprospekt
Planområde for regulering
Reguleringsbestemmelser
Utbyggingsavtale
Kart med identifisering av bygg
Kart som viser bygg som skal flyttes 
Raubekkgata 13 - vurdering av miljøutfordringer på byggene  + Vedlegg
Stikkprøver Grunnundersøkelse 

Raubekkgata 13 på Martodden, ca 18 daa 


For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Alle eiendomsfoto er tatt av Skyphoto.no