Hamar kommune har som mål å gjøre Hamarregionen til det beste boområdet i Innlandet når det gjelder botilbud, servicetilbud, utdanning, kompetanse, arbeidsmuligheter, kultur og fritidstilbud.

Hamar kommune tilbyr tomter til boligkjøpere, så snart områder er klargjort for tomtesalg. Næringseiendommer tilbys som et ledd i utviklingen av kommunen når disse er klargjort.

Via lenkene under finner du informasjon om tomter og tomteområder som nå er til salgs:

For informasjon, kontakt eiendomsavdelingen i Hamar kommune. Sentralbord 625 630 10.

Illustrasjonsfoto - Høstbilde fra Vang i Hamar