Allmennkulturområdet er mangfoldig. Kommunen arbeider for at Hamar skal være et kultursentrum i regionen med gode arenaer til forskjellige typer kulturuttrykk. Kulturavdelingen arbeider bl.a. for å bedre rammevilkårene for kulturvern og samarbeider med lag og foreninger for å nå definerte mål.  
 

  • Teater/dans/musikk
  • Museer, kulturvern m.v.
  • Hedemarksprisen/Hamarprisen/byggeskikkprisen
  • 17. mai
  • Tilskuddsmidler
  • Offentlig utsmykking