Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Allment kulturarbeid i Hamar

Konsulent Berit Andersen Tlf: 62 56 31 23

Allmennkulturområdet er mangfoldig. Kommunen arbeider for at Hamar skal være et kultursentrum i regionen med gode arenaer til forskjellige typer kulturuttrykk. Kulturavdelingen arbeider bl.a. for å bedre rammevilkårene for kulturvern og samarbeider med lag og foreninger for å nå definerte mål.  
 

  • Teater/dans/musikk
  • Museer, kulturvern m.v.
  • Hedemarksprisen/Hamarprisen/byggeskikkprisen
  • 17. mai
  • Julegrantenning
  • Tilskuddsmidler
  • Kulturelle skolesekken
  • Kunstinnkjøpsutvalg
  • Offentlig utsmykking
  • Navnekomitè

 

Sist endret: 07.01.2013
|
|
|