Kulturaktiviteter for innvandrere og flyktninger

Kulturkontorets saksbehandler:  Wenche Haslie, tlf 62 51 05 33

E-mail:                                  wenche.haslie@hamar.kommune.no

Oppgaver på dette feltet:

Tilskuddsordning for barn under 20 år ved deltakelse i lag og foreninger.  Det utbetales inntil            kr 1 000,- pr år pr barn/ungdom v/søknad og kopi av innbetalt faktura.  Utbetales i 3 år, deretter er ordningen behovsprøvet.  Noe av midlene kan også nyttes til voksne med spesielle behov som et ledd i økt integrering.