Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Idrett og friluftsliv i Hamar

Kontorets medarbeider:
Konsulent idrett og friluftsliv,
Jørn Haakensveen,
Tlf.: 62 56 31 27

Skiløyper i Hamar 2016/2017:
Status november: Det er kjørt opp løyper med skuter fra Gåsbu til Stenfjellhytta. Øvrig løypenett som driftes av Hedmarken Turistløyper på Hedmarksvidda og sentrumsnære områder som driftes av Hamar Skiklubb er ikke kjørt opp. 

Se eller skisporet.no for løyper på Hedmarksvidda, Furuberget, Klukhagan og Ankerskogen.

Enkeltoppgaver for idrettsavdelingen:

  • Tur- og friluftsområder
  • Skiløyper
  • Utleie av idrettsanlegg, baner og haller    
  • Tilskuddsmidler
  • Spillemidler (tippemidler)
  • Anleggsplan

Mål:
Kommunens mål er at flest mulig skal gis mulighet for å delta i idrett og friluftsliv. Idrettsavdelingen arbeider bl.a. for å styrke den frivillige, medlemsbaserte idretten og for at idrett og friluftsliv får verdi som kulturell identitetsskaper.

Lenker:

Sist endret: 03.11.2016
|
|
|