Kontorets medarbeider:
Konsulent idrett og friluftsliv,
Jørn Haakensveen,
Tlf.: 62 56 31 27

Enkeltoppgaver for idrettsavdelingen:

  • Tur- og friluftsområder
  • Skiløyper
  • Utleie av idrettsanlegg, baner og haller    
  • Tilskuddsmidler
  • Spillemidler (tippemidler)
  • Anleggsplan

Mål:
Kommunens mål er at flest mulig skal gis mulighet for å delta i idrett og friluftsliv. Idrettsavdelingen arbeider bl.a. for å styrke den frivillige, medlemsbaserte idretten og for at idrett og friluftsliv får verdi som kulturell identitetsskaper.

Lenker: