Opplæring og oppvekst består av grunnskolesjef, to pedagogiske rådgivere, og tre rådgivere/konsulenter i stab-støtte. Avdelingen deler stab-støtte med barnehage. Vi samarbeider også tett om overgangen mellom skole og barnehage.

Opplæring og oppvekst har det overordnede faglige ansvar og ledelse for:

  • kommunens grunnskoler 9 barneskoler og 3 ungdomsskoler
  • naturskolen
  • spesialpedagogisk team

Organisering i skolene

  • Alle elever er organisert i basisgrupper med sin kontaktlærer som har ansvar for kontakt med hjemmet og oppfølging av hver enkelt elev.
  • Opplæring / undervisning kan skje i større eller mindre læringsgrupper. Aldersblanding kan forekomme.
  • Alle pedagoger er organisert i team med en teamleder.

For mer informasjon om de enkelte skolene i Hamar kommune, se deres nettsider.

Elever som er ute og leker

Lenker: