Opplæring og oppvekst i Hamar er et kommunalområde for barnehager, barne- og ungdomsskoler, skolefritidsordninger (SFO), Hamar Naturskole, PP-tjenesten (HIPPT), barnevernet, Hamar læringsenter, spesialundervisning for voksne, helsestasjonen og andre tilbud til barn og unge i Hamar.

Kommunalsjef for området Opplæring og oppvekst er Dordy Wilson.
Sentralbord: 62 56 30 10
E-post: postmottak@hamar.kommune.no

Ledere for de ulike områdene i Opplæring og oppvekst: 

  • Anita Karlsen - Leder for barnehagene
  • Anne Lillevold Jacobsen - Leder for grunnskolene
  • Alexander Baklie - Leder for tjenester for barn og unge

 

Elever som er ute og leker

Lenker: