Hamar naturskole formidler kunnskaper om naturens og dens sammenhenger i den hensikt å gi elever i grunnskolen og ansatte i skole og barnehage innsikt, respekt, engasjement og kunnskaper om natur, miljø, friluftsliv og kulturminner.

Hamar Naturskole eies av Hamar kommune og har ingen egne elever, men betjener klasser og grupper i skoler og barnehager med praktiske opplegg i naturen.

For oss er det viktig å sette fokus på kompetanse og kunnskap. Gjennom møte med barnehagebarn, elever, lærere, barnehagelærere, assistenter og foreldre setter vi fokus på "Learning by doing". Lære gjennom aktivitet i naturen er helt sentralt i det arbeidet vi driver.

Hamar Naturskole er også blitt en betydelig kursarrangør for skole og barnehagesektoren. Gjennom temakurs, halv- og heldagskurs og kveldskurs ønsker vi å motivere og inspirere de ansatte til selv å bruke naturen som sitt undervisningsrom.

Naturskolen har flere regionale og nasjonale samarbeidsaktører. Det gjør at vi både jobber, lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt med elever, ansatte og andre.

Hamar Naturskole - formidling av kunnskaper gjennom opplevelser og aktivitet i naturen.

Kontakt oss gjerne hvis det er noe du lurer på, ønsker hjelp til eller ønsker å besøke oss.

 

Tilbake til forsiden