Kommunedirektøren er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene. Til arbeidet hører å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har rådmannen ansvaret for gjennomføring av dem.

Christel Kvam er kommunedirektør og tiltrådte høsten 2019.