Rådmannen er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene. Til arbeidet hører å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har rådmannen ansvaret for gjennomføring av dem.

Rådmann i Hamar er Bjørn Gudbjørgsrud. Terje Halvorsen er assisterende rådmann.
 

Epost rådmann Bjørn Gudbjørgsrud i Hamar: 
bjorn.gudbjorgsrud@hamar.kommune.no

Epost assisterende rådmann Terje Halvorsen:
terje.halvorsen@hamar.kommune.no