Kommunedirektøren er øverste administrative leder for kommunens organisasjon og rapporterer til de ulike folkevalgte organene. Til arbeidet hører å legge frem forslag til vedtak i alle typer saker for de forskjellige folkevalgte organene. Etter at vedtak er fattet, har rådmannen ansvaret for gjennomføring av dem.

Christel Kvam er tilsatt som kommunedirektør og vil tiltre høsten 2019. Inntil da er Terje Halvorsen konstituert i stillingen.

E-post Terje Halvorsen:
terje.halvorsen@hamar.kommune.no