Administrasjonsavdelingen består av 17,8 årsverk. Avdelingens arbeidsområde er:

  • sekretariat for rådmann og ordfører
  • ansvar for rådhusforvaltningen og forvaltningens fellesfunksjoner
  • saksbehandling og juridisk veiledning

Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver ligger til høyre under "Mer informasjon om..." hvor du også kan finne fordeling av årsverk i avdelingen. I linkene til høyre kan  du i tillegg finne mer informasjon om sjenkebevillinger  i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Leder: Sindre Molstad
Tlf: 62 56 30 00 Fax: 62 56 30 01
Postadresse: Hamar kommune,  adm. avd, pb 4063, 2306 Hamar

Epost: