Velkommen til Hamar kommune!
Hamar kommune har satset mye på god byutvikling, og vi har fått et sentrum der folk trives, og vi ser at folketallet i Hamar øker. Beliggenheten ved Mjøsa verdsettes høyt, og rett utenfor bykjernen finner vi et åpent kulturlandskap som strekker seg opp mot Hedmarksvidda. Hamar er også en idrettsby og vertskommune for mange større arrangementer. Bildet er hentet fra Vangsvegen inn mot sentrum. 

Administrasjonen i Hamar kommune

Administrasjonsavdelingen består av 17,8 årsverk. Avdelingens arbeidsområde er:

  • sekretariat for rådmann og ordfører
  • ansvar for rådhusforvaltningen og forvaltningens fellesfunksjoner
  • saksbehandling og juridisk veiledning

Administrasjonsavdelingens arbeidsoppgaver ligger til høyre under "Mer informasjon om..." hvor du også kan finne fordeling av årsverk i avdelingen. I linkene til høyre kan  du i tillegg finne mer informasjon om sjenkebevillinger  i kommunen.

Kontaktinformasjon:
Leder: Sindre Molstad
Tlf: 62 56 30 00 Fax: 62 56 30 01
Postadresse: Hamar kommune,  adm. avd, pb 4063, 2306 Hamar

Epost: 

Sist endret: 19.12.2016
|
|
|