Administrasjonen består av 17,8 årsverk. Avdelingens arbeidsområde er:

  • sekretariat for kommunedirektør og ordfører
  • ansvar for rådhusforvaltningen og forvaltningens fellesfunksjoner
  • saksbehandling og juridisk veiledning

Kontaktinformasjon:
Kontorleder: Sindre Molstad
Tlf: 62 56 30 00 Fax: 62 56 30 01
Postadresse: Hamar kommune,  adm. avd, pb 4063, 2306 Hamar

Epost: