En av Servicekontorets ansatte er som regel den første du snakker med når du ringer kommunen eller besøker Hamar rådhus. Våre oppgaver er først og fremst knyttet til de publikumsrettet oppgavene i kommunen, og vi har som mål at publikum skal få løst flest mulig av sine oppgaver og få svar på sine spørsmål  - der og da. 

Hos oss kan du få hjelp til følgende:

  • Veiledning innen alle fagområder i kommunen

  • Avgjørelse på enkle saker her og nå

  • Eiendomsopplysninger og enklere byggesaksbehandling

  • Skjenkebevillinger

  • Hjelp til å få satt opp avtale med rette vedkommende når det er nødvendig

  • Lese sakspapirer til kommunens politiske organ

  • Informasjonsmateriell, søknadsskjemaer etc.

  • Se på offentlige planer og få informasjon om hva de kan bety for deg

  • Web- og informasjonstjenester