Når kommunen fatter vedtak om et tjenestetilbud som angår enkeltperson eller andre som har interesse i saken, er det som regel anledning til å klage på vedtaket som er gjort. Les mer om klageadgang her.

Er det en tjeneste du mottar, som du er svært fornøyd med, eller du har lest noe verdifullt her på nettsiden, fortell oss gjerne det også.  Gi oss ros!