Om tjenesten
Kort beskrivelse Forskuddsskatt blir skrevet ut av Skatteetaten på bakgrunn av siste kjente likning og forfaller i to terminer i februar og april i året etter inntektsåret. Hver termin settes som regel til ca en tredjedel av den utliknede skatt ved siste likning.Kontakt skatteoppkreverkontoret

Tlf. 62 56 37 85 E-mail: skatteoppkreveren@hamar.kommune.no


Målgruppe
Aksjeselskap
Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende
Om søknadsprosessen
Klagemulighet Klage på skatten må rettes til Skatteetaten
Kontaktinformasjon
Kontakt oss Servicekontoret , tlf 62 56 30 10,
telefaks 62 56 30 01
Ansvarlig enhet
Økonomi
Informasjon om ansvarlig enhet
Besøksadresse Midtbyen park
Grønnegata 85,
Hamar

Andre opplysninger
Dato oppdatert 2019-11-13