Dagen markeres ved å minnes de døde i Innlandet det siste året og ved å gi informasjon om hvordan vi kan forebygge nye overdoser. Det blir også et 30 minutters program fra kl. 12.00 hvor det blir både presentasjon, minnemarkering, hjerte- og lungeredning og musikalske innslag fra både Sagatun brukerstyrte senter og Christiane Roald, kjent fra the Voice.

Se arrangementet på Facebook

Minnesmarkering
Vi minnes de døde ved å plassere ut sko med roser som symboliserer de døde. Et par sko for hver person som døde i 2021 i Innlandet av en overdose, 8 par sko.

- Gjennom informasjon og å bevisstgjøre folk prøver vi å forebygge nye overdoser. Blant annet ved å poengtere den feiloppfatningen vi har av hvem som dør av overdose, og ved å få folk til å bry seg. Ikke gå forbi en som ligger i gata, men se om personen trenger hjelp, forteller Vigdis Jensen, ruskonsulent ved Tjeneste Psykisk helse og rus i Hamar kommune.

Program kl. 12.00
Tjeneste Psykisk helse og rus står på stand fra kl. 10.00-15.00 utenfor hovedinngangen til CC Hamar. Kl. 12.00 er det et 30 minutters fast program:

 • Åpning ved Anita Østheim leder for Tjeneste Psykisk helse og rus.
 • Kort presentasjon av det overdoseforebyggende arbeidet i Hamar.
 • Musikalsk innslag ved Sagatun brukerstyrte senter.
 • Appell/minnemarkering for overdoseofre ved Jeanette Rundgren Korus Øst.
 • Musikalsk innslag ved Christiane Roald, kjent fra the Voice.
 • Hjerte/lungeredning ved Røde Kors hjelpekorps.
 • Musikalsk innslag ved Sagatun brukerstyrte senter

 

Feiloppfatning av hvem som dør av overdose
De som dør er ikke nødvendigvis de vi ser på som «tunge rusmisbrukere».

Den hyppigste dødsårsaken er det som kalles andre opioider. Det vil si morfin, kodein (som du finner i blant annet Paralgin forte) og oksykodon.

Det er ingen kjønn som dominerer, mange er over 50 år, bor utenfor de største byene og mottar uføretrygd. De har ofte ulike smertetilstander og psykiske plager og blir i litengrad behandlet for rusdiagnoser.

Kunnskap kan redde liv
Vi ønsker å forebygge nye dødsfall ved å gi kunnskapsbasert informasjon og opplyse om forholdsregler ved bruk av rusmidler. I prat med ungdom er det særlig viktig å ikke være moraliserende eller skremme da dette kan gjøre terskelen høyere for å be om hjelp. Nettsiden Rusopplysningen opplyser om ulike rusmidlers virkning og risikoprofil. Her finner du også «Rusvettreglene».

Rusvettregler:

 1. Vær aldri alene når du ruser deg!
 2. Vit mest mulig om innholdet i rusmiddelet du tar.
 3. Hvis du tar noe du er usikker på hva inneholder, skal du ta veldig lite og vente. Merker du ingenting, eller føles rusen feil, skal du ikke ta mer.
 4. Les deg alltid opp om et rusmiddel før du prøver det. Din trygghet er ditt ansvar!
 5. Hvis du har en diagnose eller går på medisiner, må du finne ut om dette kan påvirke rusmiddelets virkning.
 6. Vær svært varsom med rusmidler du reagerer helt annerledes på enn de rundt deg.
 7. Bestem deg for hva du skal ta mens du er edru. Unngå å ta avgjørelser om rusmiddelbruk mens du er ruspåvirket.
 8. Unngå helst å kombinere rusmidler, og kombinér ALDRI flere sterkt sentraldempende stoffer.
 9. Ikke bruk rusmidler i utrygge omgivelser eller med folk du ikke stoler på.
 10. Vær særlig varsom med rusmidler hvis du er under 20 år.
 11. Er du bekymret for noen så ring foreldre eller andre trygge voksne
 12. Ved mistanke om overdose eller annen bekymringsfull reaksjon: Ring 113!