Kursinnhold:

  • Dag 1: 31.08.22        Rusmisbruk og avhengighet
  • Dag 2: 14.09.22        Om ulike rusmidler
  • Dag 3: 28.09.22        Rusbehandling og hjelpetilbud
  • Dag 4: 12.10.22        Pårørenderollen og pårørendes rettigheter
  • Dag 5: 26.10.22        Pårørendestøtte (Vanskelige, konflikthåndtering og grensesetting)
  • Dag 6:  09.11.22       Pårørendestøtte. Stress- mestring – sosial støtte.

Erfaringsutveksling og refleksjon underveis. Kurset går annenhver onsdag kl 17-19. Sted: Vangsveien 121.

For mer informasjon kontakt:

  • Tone Lise Brattrud tlf. 91763827
  • Kari Kjønsberg tlf. 99257210

Påmelding innen 30.08.22 til:
Tjeneste for psykisk helse og rus, Hamar kommune
SMS eller tlf. 91603327